Medarbeidere

Guro Brakestad


34 år. Utdanning: sosionom og familieterapeut ved Diakonhjemmets høgskole, Oslo.   Flere års erfaring med ledertrening, mentoring, forkynnelse og veiledning av enkeltpersoner, par og grupper.

Aud Vihovde Hoftun


58 år. Utdanning: lærer,diakon ved Norsk Diakonihøyskole og 2 års sjelesorgstudium ved Diakonova.

Mange års erfaring som barne og ungdomsarbeider, områdearbeider, forkynner og sjelesørger/veileder i Normisjon.

Karstein Dragsund


72 år. Utdanning: lærer og teolog.

Lang erfaring som lærer/sosial-lærer og rådgiver i skolen. Har også jobbet som prest og forkynner.