Fagdag og temakveld på Stemnestaden

Gunnar Fagerli arbeider til vanlig som fagleder og veileder på Institutt for sjelesorg på Modum. Han har mange års erfaring i møte med mennesker i ulike livsfaser, og han er en dyktig formidler.

Gjennom sin undervisning vil ta oss med inn i viktige spørsmål omkring den nødvendige brytningen mellom troen og livet. Han vil bl.a. komme inn på: Relasjoners betydning for tro og liv og om Guds grunnleggende relasjon til alt som er skapt. Hvordan dannes, utvikles og modnes troen i oss? Hva med gudsbilde og følelser?

Vi tror at dette er spørsmål som mange har kontakt med både i eget liv og i møte med andre. Vi vil derfor sterkt oppmuntre til å ta en tur til Stemnestaden denne dagen.

Fagdagen er fra kl.09.00 – 14.30. Denne er et samarbeid mellom prostene i Karmøy og på Haugalandet og Fermate /Normisjon. Her er der påmelding til : aud.vihovde.hoftun@normisjon.no.

Temakvelden er åpen for alle uten påmelding. Den starter kl.19.00. Her vil der også være vakker musikk og enkel servering med hjemmebakst og kaffe/te. Inviter gjerne flere med deg og bli med!