Velkommen til Fermate!

Alle kan trenge noen å snakke med

  • når livet byr på utfordringer
  • når viktige valg skal tas
  • når relasjoner går i stykker
  • når noen blir borte
  • når du trenger å rydde i tanker og følelser
  • når troen utfordres
  • når fortiden eller fremtiden plager deg

Hos Fermate møter du erfarne samtalepartnere som har tid og som kan følge deg gjennom prosesser. Vi vil møte alle, uavhengig av livssituasjon og livssyn, med omsorg og respekt. Vi ønsker å hjelpe den enkelte  til å ta egne gode valg og ansvar for eget liv. Vårt møte med mennesker og vår veiledning er basert på kristen tro og kristent verdigrunnlag.
Vi tilbyr samtale på: 
Bådeoghuset, Oalsgt.2, Sandnes
Stemnestaden, Grindeveien 87, Aksdal på Haugalandet

Du trenger ikke henvisning for å få samtale. Samtale kan bestilles ved å ta kontakt på tlf. 98  21 61 81
eller du kan sende mail til : fermate.rogaland@gmail.com
Vi tar i mot både enkeltpersoner og par til samtale. Våre sjelesørgere og veiledere har taushetsplikt.
1 samtale varer i 60 min.

Priser Fermate Rogaland f.o.m. 01.03.2019:

Ordinær samtale               kr 550

Parsamtale                            kr 700

Veiledning                              kr 550

Veiledning gj.arb.giver    kr 700

Veiledning LAGET             kr 650

Ordinær studentpris        kr 350